Zdravé a ekologické bydlení

Zdravé a ekologické bydlení

Rodinné domy CANABA jsou postavené pouze ze zdravotně nezávadných, důkladně testovaných a certifikovaných materiálů a komponentů. V kombinaci s unikátními fyzikálními vlastnostmi konstrukčního systému vytvářejí ideální podmínky pro zdravé bydlení.

Tepelná setrvačnost konstrukce spolu s optimálními difúzními vlastnostmi zaručuje stálé a přirozené klima uvnitř domu po celý rok. Pasivní stěny vyrovnávají tepelné rozdíly – v zimě udržují tepelnou pohodu, v parném létě blahodárný chládek a tím eliminují nezdravé teplotní výkyvy. Většina technologií je nucena konstrukční problémy řešit dodatečným zateplením, např. zděné stavby s tepelnými mosty či lehké montované dřevostavby absenci akumulačních schopností. Tato kombinace mívá ovšem často za následek problémy s hromaděnmí vlhkosti s následným vznikem plísní a prudkým poklesem tepelněizolačních vlastností konstrukce.

Technologie domů CANABA vás optimální skladbou konstrukce s ideálními difúzními vlastnostmi před podobným nebezpečím zcela chrání. Jak dokazují zahraniční výzkumy, konstrukce CANABA na bázi subtilní betonové konstrukce a masivního zateplení je z hlediska ekonomického i zdravého bydlení technologií budoucnosti. Tuto skutečnost potvrzují i tisíce rodin, které v domech CANABA již řadu let bydlí. Celý proces výstavby domů CANABA podléhá přísným ekologickým evropským normám a vnitrofiremním předpisům. Ekologické myšlení a citlivý přístup k životnímu prostředí se promítá do všech fází výroby – od projektování, přes vývoj, výrobu a dopravu komponentů a dalších materiálů, až po vlastní výstavbu.