Co je dobré vědět?

 

Co je dobré vědět?

Čím začít, když si chceme postavit rodinný dům?

 • Navštívíme vzorový dům CANABA nebo kteréhokoliv obchodního zástupce CANABA a necháme si nezávazně zpracovat předběžnou specifikaci dodávky námi vybraného domu, na jejímž základě budeme zařazeni do klientské databáze společnosti. Na základě našeho předběžného výběru nám CANABA zpracuje ZDARMA architektonickou studii zvoleného domu, která nám postačí jako podklad pro územní řízení.
 • Najdeme si pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu. Vybrat si můžeme i z nabídky lokalit CANABA nebo nám s hledáním parcely pomůže obchodní zástupce CANABA.
 • Po pečlivém výběru a specifikaci námi zvolené varianty vybraného rodinného domu si objednáme kompletní projektovou dokumentaci v ceně 43.000,- Kč /+DPH/, kterou při uzavření smlouvy o dílo získáváme ZDARMA a zaplacená částka nám bude odpočtena ze smluvní ceny.
 • Pečlivě zvážíme termín podpisu smlouvy o dílo, abychom ji uzavřeli s dostatečným předstihem, neboť montáž domu může proběhnout nejdříve 3 měsíce po uzavření smlouvy.

Jak je to s cenou domu a dodržením termínu výstavby?

 • Požadujeme-li garanci termínu zahájení a dokončení výstavby RD, uhradíme zálohu ve výši minimálně 10 % ze smluvní ceny a další zálohy dle vzájemně odsouhlaseného splátkového kalendáře.
 • Společnost CANABA garantuje pevnou smluvní cenu díla dle platného ceníku po dobu 1 roku od podpisu smlouvy.
 • Pokud požadujeme nestandardní splátkový kalendář, bude nám celková smluvní cena díla navýšena o 6%.

Co je třeba připravit před zahájením stavby?

 • Především je nutné si zajistit vyjádření všech dotčených sousedů, správců sítí a komunikací a následně zajistit platné stavební povolení či ohlášení stavby. Vyřízení všech náležitostí si můžeme objednat u CANABY v rámci programu BEZ STAROSTÍ, čímž si ušetříme spoustu času, financí i nervů při obíhání úřadů. Všechny materiály pak předáme osobnímu manažerovi CANABA v dostatečném předstihu při předání staveniště.
 • Staveniště i přístup na staveniště je nutné připravit v termínu a dle podmínek specifikovaných smlouvou o dílo na základě dohody s naším přiděleným stavbyvedoucím.
 • Pro získání maximálních záruk objednáme u CANABY i realizaci spodní stavby rodinného domu /základové desky/, která nám na její realizaci zpracuje další smlouvu o dílo.

Co dělat v průběhu výstavby našeho domu?

 • V průběhu výstavby bude naším zodpovědným partnerem stavbyvedoucí, který je pro stavbu našeho domu přidělen. Jeho úkolem je kompletní řízení a realizace stavby přesně dle smlouvy a projektové dokumentace. Oproti zděné výstavbě s běžnou stavební firmou ušetříme i na funkci tzv. „stavebního dozoru“, neboť stavbyvedoucí CANABA řídí veškeré práce a jejich návaznost a CANABA jako licencovaná stavební společnost ručí za kvalitu celého díla. Díky tomu ušetříme desetitisíce korun, které můžeme využít na vybavení domu.
 • Požadujeme-li během výstavby jakékoliv vícepráce či změny použitých materiálů /obklady, dlažby, podlahové krytiny, vnitřní dveře, zařizovací předměty apod./, je třeba o změny vzhledem k rychlosti výstavby požádat co nejdříve, nejpozději při dokončení montáže hrubé stavby, aby nebylo nutné pro realizaci změn prodlužovat termín dokončení. Tyto změny je pak nutné ve spolupráci s obchodním zástupcem potvrdit dodatkem ke smlouvě, případně i změnou projektu.

Co všechno nám CANABA garantuje a poskytne ZDARMA?

 • Na základě sepsané specifikace dodávky a zařazení do databáze společnosti obdržíme zdarma velký katalog rodinných domů CANABA. Zároveň nám bude zpracována nezávazně nabídková cena a CANABA nám ZDARMA připraví i architektonickou studii námi vybraného domu (půdorysy a pohledy našeho domu), která může sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí.
 • Budeme informováni o veškerých možnostech dispozičních změn, nadstandardního vybavení našeho domu i o variantách dodávek domů CANABA. ZDARMA získáme i návrh projektu kuchyňské linky a návrh provedení koupelen u doporučeného partnera.
 • ZDARMA nám budou poskytnuty odborné informace o možnostech financování výstavby hypotečním úvěrem nebo za pomoci stavebního spoření a požadovaný úvěr CANABA zprostředkuje prostřednictvím svých finančních manažerů.
 • Na požádání nám bude vyhotoven odborný posudek o umístění stavby na náš pozemek i o možnostech napojení inženýrských sítí. Dostaneme rovněž ZDARMA komplexní informace o potřebných krocích k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Návrh smlouvy o dílo, která je koncipována dle občanského zákoníku a chrání bezpečně naše finance, obdržíme rovněž ZDARMA. CANABA nás díky smluvní garanci pevné ceny i termínu zbavuje jakýchkoliv obav z průběhu výstavby. Po podpisu smlouvy o dílo obdržíme samozřejmě také ZDARMA kompletní projektovou dokumentaci, která slouží jako podklad k získání stavebního povolení či ohlášení stavby.
 • Díky CANABĚ máme možnost pečlivě si promyslet a do detailu připravit stavbu našeho rodinného domu, aniž bychom museli předem vynakládat jakékoliv finanční prostředky na podkladové materiály nebo poradenskou činnost. Jedině CANABA je pro nás díky své tradici zárukou bezstarostné stavby i garantem nejvyšší kvality provedení našeho nového domu. Máme tak 100 % jistotu, že svůj dům postavíme v klidu a bez starostí.

Tyto podmínky jsou informativní. Případné změny ze strany CANABA jsou vyhrazeny.